Rybaření na Lipně

Lipno je velmi navštěvovanou rybářskou lokalitou Jižních Čech. Vody Lipna jsou bohaté
na nejrůznější druhy ryb – kapr, cejn, lín, plotice, sumec, štika, candát, úhoř a okoun.

Úvod

Rybařit na Lipně je s výjimkami možné po celý rok, pouze lov dravých ryb (sumec, štika, candát, okoun) je vymezen na období od 16. června do 31. prosince.  Na Lipně je povoleno používání elektromotorů a spalovacích motorů do 5 kW bez průkazu vůdce malého plavidla a maximálně do výkonu 10 kW s průkazem vůdce malého plavidla.

K nejvíce vyhledávaným technikám lovu ryb patří lov na položenou, feeder a přívlač. V jezeře je nejvíce zastoupená bílá ryba (kapr, cejn, plotice), ale jsou zde i trofejní kusy sumců, štik, candátů a okounů. Petrův zdar!

Při rybolovu na Lipně se musíme prokázat platnými doklady:

A. ČLENOVÉ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU:

členská průkazka, rybářský lístek ČR, povolenka pro členy ČRS

B. ČLENOVÉ ZAHRANIČNÍHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU:

rybářský lístek ČR, povolenka pro nečleny ČRS

C. NEČLENOVÉ

turistický rybářský lístek ČR, povolenka pro nečleny ČRS

 

Členové Českého rybářského svazu

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu. Rybářský lístek se vystavuje v místě trvalého bydliště, podmínkou je složení zkoušky rybářských znalostí a členství v některé z místních organizací rybářského svazu. Povolenka k lovu, opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.  Povolenku k lovu ryb (tzv. hostovačku) zakoupíme ve Frymburku v cestovní agentuře OTRE na náměstí (modrý dům).  Pro vystavení povolenky je potřeba předložit platný rybářský lístek, členskou průkazku, občanský průkaz.

Ceny povolenek pro rok 2019 – členi ČRS mimopstruhové vody 

Druh                Dospělí                Děti, ZTP/P
3 denní              300,-Kč                   
10 denní           500,-Kč                 100,-Kč
17 denní            700,-Kč                
roční                 1.500,-Kč                   

Typy revírů rozlišujeme dva základní – pstruhové a mimopstruhové. Jak již název napovídá, pstruhové revíry jsou převážně horské a podhorské potoky a řeky bohaté na pstruhy i jiné ryby náročné na kyslík a nižší teplotu vody, kdežto mimopstruhové revíry jsou všechny ostatní, včetně větších řek, rybníků a přehrad.

Členové zahraničního rybářského svazu

Pro cizince vydává státní rybářské lístky městský úřad Horní Planá.

Cizinec předloží: 

  • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
  • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na městském úřadě Horní Planá)
  • rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český státní rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • úhradu správního poplatku (na místě v Kč) 
  • prokazuje-li se dokladem ze země, se kterou  nemá s Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být rybářský lístek opatřen apostilační doložkou
  • vyřízením rybářského lístku lze pověřit i jinou osobu, která předloží za tímto účelem žadatelem podepsanou plnou moc a fotokopie dokladů žadatele.

Ceny státního rybářského lístku:

Dospělí                                 Děti do 15 let
1 ROK: 100,- Kč               1 ROK: 50,- Kč
3 ROKY: 200,- Kč          3 ROKY: 100,- Kč
10 LET: 500,- Kč            10 LET: 250,- Kč

Povolenku zakoupíme ve Frymburku v cestovní agentuře OTRE na náměstí (modrý dům).  Pro vystavení povolenky je potřeba předložit platný rybářský lístek ČR, cestovní pas či osobní doklad.

Ceny povolenek pro rok 2019
– mimopstruhové vody
– nutno předložit český státní lístek

Druh                     Dospělí             Děti
1 denní                400,-Kč              200,-Kč
3 denní                800,-Kč             400,-Kč
10 denní            1.500,-Kč             750,-Kč
17 denní            2.300,-Kč           1.150,-Kč
1/2 roční           3.500,-Kč           1.750,-Kč
roční                 5.600,-Kč           2.800,-Kč

Nečlenové

Pokud nevlastníme žádný rybářský lístek, je možnost si na městském úřadě v místě trvalého bydliště vyřídit tzv. turistický rybářský lístek za poplatek 200,- Kč, který platí 30 dnů. K vystavení potřebujeme platný občanský průkaz nebo cestovní pas a vyplněnou žádost (k vyzvednutí na příslušném městském úřadě).

S tímto turistickým rybářským lístkem si můžeme zakoupit povolenku k lovu ryb v cestovní agentuře OTRE na náměstí ve Frymburku.  

Ceny povolenek pro rok 2019
– mimopstruhové vody
– nutno předložit český státní lístek

Druh                     Dospělí             Děti
1 denní                400,-Kč              200,-Kč
3 denní                800,-Kč             400,-Kč
10 denní            1.500,-Kč             750,-Kč
17 denní            2.300,-Kč           1.150,-Kč

Chytání ryb v Černé v Pošumaví

Lov ryb na soukromém revíru, který je osazen kaprem, amurem,  línem, okounem a pstruhem. Chytání ryb bez rybářského lístku. Chytat mohou i děti.  V areálu je celkem 17 rybníků z toho sedm, na kterých je možno chytat. Rybářské náčiní si můžete zapůjčit přímo na místě.

Tyto rybníky vybudoval na starém mlýnském náhonu hrabě Kolowrat, který byl zaměstnán u hlubockých rybářů. S něčím takovým počítal již v roce 1560 Jakub Krčín z Jelčan, který pro rožmberský pivovar vybudoval mlýn s náhonem, který později Kolowrat použil pro vybudování soustavy rybníků. Na zimu je připravován lov pstruhů a sivenů na dírkách s patřičným občerstvením.

Kontakt: Rybníky Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví 68
382 21 Černá v Pošumaví
Telefon: +420 777 716 409
www: http://rybnikycerna.blogspot.com/

Kontakty

Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
tel.. +420 380 724 421, poplatky@horniplana.cz , https://www.horniplana.cz/urad/

CA OTRE, Náměstí 12, 382 79 Frymburk
tel.: +420 602 268 584, info@otre.cz